Search
Close this search box.

کیفیت موزیک های قابل پخش سایت 128 و فایل های دانلود 320 میباشد

Chillgressive

Ascent & Argus – Hidden Treasure

این آلبوم موزیک الکترونیک در ژانر سایکدلیک و استایل های سای چیل و چیلگرسیو با داشتن فضایی عمیق و روحانی مناسب پلی کردن در تایم غروب تریپ طبیعت میباشد
سطح انرژی آهنگ های این آلبوم 3, 4 و 5  در نظر گرفته شده است

Genre : 

Psychill , Chillgressive

Mood : 

Sunset, Enigmatic, Trippy

Energy :

Level 3, Level 4, Level 5

stereOMantra – Transient

این آلبوم موزیک الکترونیک در ژانر سایکدلیک و استایل پراگرسیو سای چیل (چیلگرسیو) با داشتن فضایی عمیق و خاکستری مناسب پلی کردن در تریپ شب جنگل و کویر میباشد.
سطح انرژی آهنگ های این آلبوم 4 و 5 و 6 در نظر گرفته شده است.

Genre : 

Psychill , Chillgressive

Mood : 

Night, Enigmatic, Trippy

Energy :

Level 4, Level 5, Level 6

Psilotum – Acid Diaries

این آلبوم موزیک الکترونیک در ژانر سایکدلیک و استایل پراگرسیو سایچیل با داشتن فضایی جادویی مناسب پلی کردن در تریپ جنگل میباشد
سطح انرژی آهنگ های این آلبوم 3 و 4 در نظر گرفته شده

Genre : 

Psychill , Chillgressive

Mood : 

Magical, Trippy

Energy :

Level 3, Level 4

ورود به حساب کاربری