برای مشاهده پلی لیست های اختصاصی از منو گزینه چارت را انتخاب کنید
کیفیت موزیک های قابل پخش سایت 128 و فایل های دانلود 320 میباشد

Downtempo

استایل دلخواه خود را انتخاب کنید

آهنگ داون تمپو

این دسته بندی از موزیک الکترونیک مربوط به سبک هایی با تمپو یا سرعت پایین است که شامل چندین استایل میشود. مخاطبان آهنگ داون تمپو به دو دسته مخاطب آهنگ بی کلام و با کلام  تقسیم میشوند که معمولا موزیک های این سبک ها بیکلام میباشند.

دانلود آهنگ داون تمپو بی کلام

برای دانلود بهترین و جدیدترین آهنگ های داون تمپو بی کلام به دنبال آلبوم هایی باشید که در بخش مود گزینه وکال نداشته باشند. بنابراین اگر به دنبال آهنگ داون تمپو با کلام هم هستید آنهایی که مود وکال دارند را دنبال کنید

Downtempo

Warmth – The Night

این آلبوم موزیک الکترونیک در ژانر امبینت و استایل دارک اتمسفریک امبینت با داشتن فضاسازی عمیق و گسترده مناسب پلی کردن برای مدیتیشن تایم شب میباشد. سطح انرژی آهنگ های این آلبوم 1 در نظر گرفته شده است

Genre : 

Ambient, Atmospheric, Drone

Mood : 

Night, Enigmatic

Energy :

Level 1

Lemongrass – Trust In Love

این آلبوم موزیک الکترونیک در ژانر چیل اوت مناسب پلی کردن در کافی شاپ و اوقات  ریلکسیشن میباشد. سطح انرژی آهنگ های این آلبوم 2 و 3 در نظر گرفته شده است

Genre : 

Chill Out, Lounge

Mood : 

Cafe, Relaxation

Energy :

Level 2, Level 3

Five Seasons – Bloom

این آلبوم موزیک الکترونیک در ژانر چیل اوت با داشتن ملودی های آرامش بخش مناسب پلی کردن در اوغات ریلکسیشن و کافه میباشد. سطح انرژی آهنگ های این آلبوم 2 و 3 در نظر گرفته شده است

Genre : 

Chill Out, Lounge

Mood : 

SunRise, Cafe, Relaxation

Energy :

Level 2, Level 3

Stelar Door – Visions of Erehwon

این آلبوم موزیک الکترونیک در ژانر سایکدلیک و استایل سایچیل با داشتن فضایی عمیق مناسب پلی کردن در غروب طبیعت میباشد. سطح انرژی آهنگ های این آلبوم 2 و 3 در نظر گرفته شده است

Genre : 

Psychill

Mood : 

Sunset, Enigmatic

Energy :

Level 2, Level 3

Yeaking – Cold Universe

این آلبوم موزیک در ژانر مدرن کلاسیک و استایل سینماتیک با داشتن فضایی عمیق مناسب پلی کردن در شب کویر میباشد. سطح انرژی آهنگ های این آلبوم 3 در نظر گرفته شده است

Genre : 

Neo Classical, Cinematic

Mood : 

Enigmatic

Energy :

Level 3

Astropilot – Listening to Nature

این آلبوم موزیک الکترونیک در ژانر امبینت با داشتن فضایی عمیق و اتمسفریک مناسب مدیتیشن میباشد. سطح انرژی آهنگ های این آلبوم 1 در نظر گرفته شده است

Genre : 

Ambient, Atmospheric

Mood : 

Meditation

Energy :

Level 1

Desert Dwellers – Breath Portal to Stillness

این آلبوم موزیک الکترونیک در ژانر امبینت و استایل دارک اتمسفریک امبینت با داشتن فضاسازی عمیق مناسب پلی کردن در شب کویر میباشد. سطح انرژی آهنگ های این آلبوم 1 و 2 در نظر گرفته شده است

Genre : 

Ambient, Atmospheric, Drone

Mood : 

Night, Enigmatic, Meditation

Energy :

Level 1, Level 2

Bing Satellites – Flotsam & Jetsam

این آلبوم موزیک در ژانر کلاسیک و استایل مدرن کلاسیک با دارا بودن ملودی های دلنشین پیانو مناسب پلی کردن در کافه و اوغات ریلکسیشن میباشد. سطح انرژی آهنگ های این آلبوم 2 در نظر گرفته شده

Genre : 

Neo Classical

Mood : 

Cafe, Relaxation

Energy :

Level 2

Germind – Inaccessible Life Forms

این آلبوم موزیک الکترونیک در ژانر سایکدلیک امبینت و استایل سایچیل با داشتن فضاسازی عمیق مناسب پلی کردن در شب کویر میباشد. سطح انرژی آهنگ های این آلبوم 2 و 3 در نظر گرفته شده است

Genre : 

Psychill

Mood : 

Night, Enigmatic

Energy :

Level 2, Level 3

SVLBRD – Somber

این آلبوم موزیک الکترونیک در ژانر امبینت و استایل های اتمسفریک امبینت و سایچیل با داشتن فضایی خاکستری و عمیق مناسب پلی کردن در شب کویر میباشد. سطح انرژی آهنگ های این آلبوم 2 در نظر گرفته شده است

Genre : 

Psychill , Ambient, Atmospheric, Drone

Mood : 

Night, Enigmatic

Energy :

Level 2

ورود به حساب کاربری