برای مشاهده پلی لیست های اختصاصی از منو گزینه چارت را انتخاب کنید
کیفیت موزیک های قابل پخش سایت 128 و فایل های دانلود 320 میباشد

Night

VA – Kancelled Kulture

این آلبوم موزیک الکترونیک در ژآنر سایکدلیک و استایل های تک با صدا سازی های دارک و اتمسفریک مناسب پلی کردن در تریپ تایم شب میباشد

Genre : 

Psy Tech, Hi Tech

Mood : 

Night, Dark, Trippy

Energy :

Level 10

Baba Gnohm – Black Lights

این آلبوم موزیک الکترونیک در ژانر سایکدلیک و استایل سایچیل با داشتن فضاسازی عمیق و گشترده مناسب پلی کردن در ریلکسیشن شب طبیعت میباشد

Genre : 

Psychill

Mood : 

Night, Enigmatic, Relaxation

Energy :

Level 3

Alter Vu – Malfunktion

این آلبوم موزیک الکترونیک در ژانر سایکدلیک و استایل توآیلایت مناسب پلی کردن در تریپ تایم شب میباشد

Genre : 

Twilight

Mood : 

Night, Trippy

Energy :

Level 8, Level 9

VA – Abilities XVI

این آلبوم موزیک الکترونیک در ژانر تکنو مناسب پلی کردن در نایت کلاب و باشگاه ورزشی میباشد

Genre : 

Techno

Mood : 

Night, Club, Gym

Energy :

Level 7

Amrit (IN) – Deceiver’s Gambit

این آلبوم موزیک الکترونیک در ژانر سایکدلیک و استایل سای تِک (سایکدلیک تکنو) مناسب پلی کردن در کلاب و تریپ شب میباشد

Genre : 

Psy Tech

Mood : 

Night, Club, Trippy

Energy :

Level 7

VA – Samauma

این آلبوم موزیک الکترونیک در ژانر سایکدلیک و استایل های فارست و دارک سایترنس با داشتن صداسازی های فرازمینی مناسب پلی کردن در تریپ شب طبیعت میباشد

Genre : 

DarkPsy , Forest

Mood : 

Night, Dark, Trippy

Energy :

Level 9

Man of No Ego – AUM Vol.2

این آلبوم موزیک الکترونیک در ژانر سایکدلیک و استایل سایچیل با داشتن فضاسازی عمیق و اتمسفریک مناسب پلی کردن در ریلکسیشن تایم شب طبیعت میباشد

Genre : 

Psybient, Psychill

Mood : 

Night, Enigmatic, Relaxation

Energy :

Level 2

VA – Enter Parvati

این آلبوم موزیک الکترونیک در ژانر سایکدلیک و استایل دارک سای و فارست با داشتن فضاسازی دارک مناسب پلی کردن در تریپ تایم شب میباشد

Genre : 

DarkPsy , Forest

Mood : 

Night, Dark, Trippy

Energy :

Level 9

VA – Jumping into the Rabbit Hole

این آلبوم موزیک الکترونیک در ژانر سایکدلیک و استایل های سایترنس و فول آن مناسب پلی کردن تریپ تایم شب طبیعت میباشد

Genre : 

PsyTrance , Full On

Mood : 

Night, Trippy

Energy :

Level 8

Lab’s Cloud & Astropilot – Reliance

این آلبوم موزیک الکترونیک در ژانر امبینت و استایل های اتمسفریک انبینت و سایکدلیک امبینت با فضاسازی عمیق و گسترده مناسب پلی در مدیتیشن شب کویر میباشد

Genre : 

Psybient, Ambient, Atmospheric

Mood : 

Night, Enigmatic, Meditation

Energy :

Level 1

آهنگ شب

آهنگ مناسب شب در سبک های مختلف برای شما دسته بندی شده. فضاسازی موزیک های مخصوص شب کمی تاریک و جدی تر میباشد که بعضی از این موزیک ها مود دارک دارند بعضی دیگر مود هایی مثل کلاب. برای دقیق تر پیدا کردن موزیک مورد علاقه خودتان از ابزار فیلتر استفاده کنید.

ورود به حساب کاربری