برای مشاهده پلی لیست های اختصاصی از منو گزینه چارت را انتخاب کنید
کیفیت موزیک های قابل پخش سایت 128 و فایل های دانلود 320 میباشد

Magical

Kalya Scintilla – Mumijo

این آلبوم موزیک الکترونیک در ژانر سایکدلیک و استایل سای داب  با داشتن صدا سازی های جادویی مناسب پلی کردن در تریپ روز طبیعت میباشد

Genre : 

PsyDub

Mood : 

Magical, Relaxation, Trippy

Energy :

Level 3

Sasha Malkovich – The Forest

این آلبوم موزیک الکترونیک در ژانر سایکدلیک و استایل سایچیل با داشتن صداسازی های جادویی مناس پلی کردن در تایم چیل تریپ جنگل میباشد

Genre : 

Psychill , PsyDub

Mood : 

Magical, Relaxation, Trippy

Energy :

Level 3

Xylem – Unfurl

این آلبوم موزیک الکترونیک در ژانر سایکدلیک و استایل سای داب با داشتن صداسازی های جادویی مناسب پلی کردن در تریپ روز طبیعت میباشد

Genre : 

PsyDub

Mood : 

SunRise, Magical, Trippy

Energy :

Level 3

Highlighted – Delight House

این آلبوم موزیک الکترونیک در ژانر سایکدلیک و استایل سای داب با داشتن صدا سازی های جادویی مناسب پلی کردن در تریپ روز جنگل میباشد

Genre : 

PsyDub

Mood : 

SunRise, Magical, Trippy

Energy :

Level 3

Klim ToT – ToT’s Dream

این آلبوم موزیک الکترونیک در ژانر های داون تمپو و هاوس و استایل اورگانیک هاوس با داشتن صداسازی های جادویی و بومی مناسب پلی کردن در غروب طبیعت میباشد

Genre : 

Organic House

Mood : 

Sunset, Magical

Energy :

Level 4, Level 5

Emog – Harmony Within

این آلبوم موزیک الکترونیک در ژانر سایکدلیک و استایل سای داب با داشتن صداسازی های جادویی مناسب پلی کردن در روز طبیعت میباشد

Genre : 

PsyDub

Mood : 

Sunset, Magical, Relaxation

Energy :

Level 2, Level 3, Level 4

QUANTA – EnTwiNeD

این آلبوم موزیک الکترونیک در ژانر سایکدلیک و استایل سای داب با داشتن صداسازی های جادویی مناسب پلی کردن در تریپ روز طبیعت میباشد

Genre : 

PsyDub , Psy Glitch

Mood : 

SunRise, Magical, Trippy

Energy :

Level 3

Transient States – Ballade En Foret

این آلبوم موزیک الکترونیک در ژانر سایکدلیک و استایل های سایچیل و سای داب با داشتن صداسازی های جادویی مناسب پلی کردن در تریپ روز طبیعت میباشد

Genre : 

Psychill , PsyDub

Mood : 

SunRise, Magical, Trippy

Energy :

Level 3, Level 4

Ashnaia Project – Spiritual Dance

این آلبوم موزیک الکترونیک در ژانر سایکدلیک و استایل چیلگرسیو با داشتن فضاسازی عمیق و تریپی مناسب پلی کردن در طبیعت میباشد

Genre : 

Chillgressive

Mood : 

Sunset, Magical, Trippy

Energy :

Level 4

Cosmic Trigger – Forager’s Delight

این آلبوم موزیک الکترونیک در ژانر سایکدلیک و استایل سایداب با داشتن صداسازی های جادویی مناسب پلی کردن در صبح تریپ طبیعت میباشد

Genre : 

PsyDub , Psy Glitch

Mood : 

SunRise, Magical, Trippy

Energy :

Level 3

آهنگ جادویی

منظور از موزیک جادویی آهنگ هایی هستند که صداهای عجیب و معمولا حس و حال جنگلی دارند. برای دانلود این آهنگ های جادویی کلیک کنید

ورود به حساب کاربری