برای مشاهده پلی لیست های اختصاصی از منو گزینه چارت را انتخاب کنید
کیفیت موزیک های قابل پخش سایت 128 و فایل های دانلود 320 میباشد

Magical

آهنگ جادویی

منظور از موزیک جادویی آهنگ هایی هستند که صداهای عجیب و معمولا حس و حال جنگلی دارند. برای دانلود این آهنگ های جادویی کلیک کنید

Dubnotic – Bioluminescence

این آلبوم موزیک الکترونیک در ژانر سایکدلیک و استایل سای داب با داشتن صداسازی های جادویی مناسب پلی کردن در تریپ صبح جنگل میباشد

Genre : 

PsyDub , Psy Glitch

Mood : 

SunRise, Magical, Trippy

Energy :

Level 3, Level 4

Martins Garden – AQUA

این آلبوم موزیک الکترونیک در ژانر سایکدلیک و استایل سایچیل با داشتن صداسازی های عمیق و جادویی مناسب پلی کردن در تایم ریلکسیشن طبیعت میباشد

Genre : 

Psychill , PsyDub

Mood : 

Sunset, Magical, Relaxation

Energy :

Level 3

Strange Substance – Alien Thing

این آلبوم موزیک الکترونیک در ژانر سایکدلیک و استایل سای داب با داشتن صداسازی های جادویی مناسب پلی کردن در صبح تریپ جنگل میباشد

Genre : 

PsyDub , Psy Glitch

Mood : 

SunRise, Magical, Trippy

Energy :

Level 3

Deep In Mind – Nereids

این آلبوم موزیک الکترونیک در ژانر سایکدلیک و استایل سای داب با داشتن صداسازی های جادویی مناسب پلی کردن در تایم چیل تریپ جنگل میباشد

Genre : 

Psychill , PsyDub

Mood : 

Magical, Relaxation

Energy :

Level 3

inverted world – Tekoite

این آلبوم موزیک الکترونیک در ژانر سایکدلیک و استایل دارک پراگرسیو سایترنس با داشتن صداسازی های مرموز و فرازمینی مناسب پلی کردن در تریپ شب جنگل میباشد

Genre : 

Psy Tech, Dark Prog, Prog Psy

Mood : 

Night, Magical, Trippy

Energy :

Level 7

Some1 – Voyager

این آلبوم موزیک الکترونیک در ژانر سایکدلیک و استایل پراگرسیو با فضاسازی جادویی مناسب پلی کردن در تریپ چنگل میباشد

Genre : 

Prog Psy

Mood : 

Sunset, Magical, Trippy

Energy :

Level 8

Imagination Project – Aqua

این آلبوم موزیک الکترونیک در ژانر سایکدلیک و استایل سای داب با داشتن صداسازی های جادویی مناسب پلی کردن در تریپ جنگل میباشد

Genre : 

PsyDub , Chillgressive

Mood : 

Magical, Trippy

Energy :

Level 3, Level 4

Auratech – Eternity

این آلبوم موزیک الکترونیک در ژانر سایکدلیک و استایل سای داب با داشتن صداسازی های جادویی مناسب پلی کردن در تریپ روز جنگل میباشد

Genre : 

PsyDub , Psy Glitch, Psy Breaks

Mood : 

SunRise, Magical, Trippy

Energy :

Level 3

Kino Doscun – Sahar

این آلبوم موزیک الکترونیک در ژانر داون تمپو و استایل داب و راگا با داشتن صداسازی ها و سازهای خاور میانه ای مناسب پلی کردن در کافه و روز طبیعت میباشد

Genre : 

PsyDub , Dub

Mood : 

SunRise, Cafe, Magical

Energy :

Level 3

Emog – Lucid Dreams

این آلبوم موزیک الکترونیک در ژانر سایکدلیک و استایل سایداب با داشتن صداسازی های جادویی مناسب پلی کردن در تریپ روز جنگل میباشد. سطح انرژی آهنگ های این آلبوم 3 و 4 در نظر گرفته شده است

Genre : 

Psychill , PsyDub

Mood : 

Magical

Energy :

Level 3, Level 4

ورود به حساب کاربری