برای مشاهده پلی لیست های اختصاصی از منو گزینه چارت را انتخاب کنید
کیفیت موزیک های قابل پخش سایت 128 و فایل های دانلود 320 میباشد

Level 1

Eguana – Night Ambient Vol.2

این آلبوم موزیک الکترونیک در ژانر امبینت و استایل اتمسفریک امبینت با داشتن فضاسازی عمیق و فرازمینی مناسب پلی کردن در مدیتیشن تایم شب میباشد

Genre : 

Ambient, Atmospheric, Drone

Mood : 

Night, Meditation

Energy :

Level 1

Qeight – The Abyss of Loneliness

این آلبوم موزیک الکترونیک در ژانر امبینت و استایل اتمسفریک امبینت مناسب پلی کردن در مدیتیشن تایم روز میباشد

Genre : 

Ambient, Atmospheric

Mood : 

SunRise, Meditation

Energy :

Level 1

State Azure – Reminisce

این آلبوم موزیک الکترونیک در ژانر امبینت و استایل اتمسفریک مدولار امبینت با داشتن فضاسازی عمیق و صداسازی های فرازمینی مناسب پلی کردن در مدیتیشن تایم شب میباشد

Genre : 

Psybient, Ambient, Atmospheric

Mood : 

Night, Enigmatic, Meditation

Energy :

Level 1

E-Mantra – Pale Blue Dot

این آلبوم موزیک الکترونیک در ژانر امبینت و استایل های دارک امبینت و سایکدلیک امبینت با داشتن فضاسازی عمیق و اتمسفریک مناسب پلی کردن در مدیتیشن تایم شب میباشد

Genre : 

Psybient, Ambient, Atmospheric, Drone

Mood : 

Night, Enigmatic, Meditation

Energy :

Level 1

State Azure – As the Dawn Fades

این آلبوم موزیک الکترونیک در ژانر امبینت و استایل اتمسفریک امبینت با داشتن فضاسازی عمیق و اتمسفریک مناسب پلی کردن در مدیتیشن تایم شب میباشد

Genre : 

Psybient, Ambient, Atmospheric, Drone

Mood : 

Night, Enigmatic, Meditation

Energy :

Level 1

Warmth – Collider (Addendum)

این آلبوم موزیک الکترونیک در ژانر امبینت و استایل اتمسفریک با فضاسازی عمیق مناسب پلی کردن در مدیتیشن تایم شب میباشد

Genre : 

Ambient, Atmospheric

Mood : 

Night, Meditation

Energy :

Level 1

Unusual Cosmic Process – RE (Ambient Reworks)

این آلبوم موزیک الکترونیک در ژانر امبینت و استایل اتمسفریک با داشتن فضاسازی وسیع و عمیق مناسب پلی کردن در مدیتیشن تایم شب میباشد

Genre : 

Ambient, Atmospheric, Drone

Mood : 

Night, Meditation

Energy :

Level 1

Eguana – Night Ambient

این آلبوم موزیک الکترونیک در ژانر امبینت و استایل اتمسفریک دارک امبینت با داشتن فضاسازی عمیق و وسیع مناسب پلی کردن در تایم مدیتیشن شبانه میباشد

Genre : 

Ambient, Atmospheric, Drone

Mood : 

Night, Enigmatic, Meditation

Energy :

Level 1

Eguana – Resurrected

این آلبوم موزیک الکترونیک در ژانر امبینت و استایل اتمسفریک مناسب پلی کردن در تایم مدیتیشن و شب طبیعت میباشد

Genre : 

Psybient, Ambient, Atmospheric

Mood : 

Night, Enigmatic, Meditation

Energy :

Level 1, Level 2

Active Region – Horizon Dispatch

این آلبوم موزیک الکترونیک در ژانر امبینت و استایل سایکدلیک اتمسفریک امبینت با داشتن فضاسازی عمیق و گسترده مناسب پلی کردن در تریپ شب کویر میباشد

Genre : 

Psybient, Ambient, Atmospheric

Mood : 

Night, Enigmatic, Meditation

Energy :

Level 1, Level 2

ورود به حساب کاربری