برای مشاهده پلی لیست های اختصاصی از منو گزینه چارت را انتخاب کنید
کیفیت موزیک های قابل پخش سایت 128 و فایل های دانلود 320 میباشد

Level 8

Spartaque – Cross the Line

این آلبوم موزیک الکترونیک در ژانر هاوس و استایل های تکنو و هارد تکنو مناسب پلی کردن در نایت کلایب و باشگاه میباشد

Genre : 

Techno, Hard Techno

Mood : 

Night, Club, Gym

Energy :

Level 7, Level 8

VA – Transition

این آلبوم موزیک الکترونیک در ژانر سایکدلیک و استایل سایترنس فول آن مناسب پلی کردن در تریپ غروب طبیعت میباشد

Genre : 

PsyTrance , Full On

Mood : 

Sunset, Trippy

Energy :

Level 8

Bitkit – & Friends Vol.01

این آلبوم موزیک الکترونیک در ژانر سایکدلیک و استایل پراگرسیو سایترنس مناسب پلی کردن در شب سای کلاب میباشد

Genre : 

Prog Psy

Mood : 

Night, Club, Trippy

Energy :

Level 8

این آلبوم موزیک الکترونیک در ژانر سایکدلیک و استایل سایترنس فول آن مناسب پلی کردن در تریپ تایم غروب میباشد

Genre : 

Prog Psy, Full On

Mood : 

Sunset, Trippy

Energy :

Level 8

Kezo Moon – Guardian Of Light

این آلبوم موزیک الکترونیک در ژانر سایکدلیک و استایل گوا سایترنس مناسب برای پلی کردن در تریپ غروب طبیعت میباشد

Genre : 

PsyTrance , Goa

Mood : 

Sunset, Trippy

Energy :

Level 8

EgoRythmia – Deviant

این آلبوم موزیک الکترونیک در ژانر سایکدلیک و استایل پراگرسیو سایترنس مناسب پلی کردن در سای کلاب و باشگاه ورزشی میباشد

Genre : 

Prog Psy

Mood : 

Night, Club, Gym

Energy :

Level 8

VA – Moments Vol 4

این آلبوم موزیک الکترونیک در ژانر هاوس و استایل هارد تکنو مناسب پلی کردن در تایم اوج انرژی نایت کلاب میباشد

Genre : 

Techno, Hard Techno

Mood : 

Night, Club

Energy :

Level 8

PsyTrance Chart For Night- April 2023

این پلی لیست موزیک الکترونیک در ژانر سایکدلیک ترنس از بهترین های ماه آوریل 2023 مناسب پلی کردن در تریپ شب جنگل میباشد

Genre : 

Night FullOn, Twilight, DarkPsy , Forest, Hi Tech

Mood : 

Night, Dark, Trippy

Energy :

Level 8, Level 9, Level 10

PsyTrance Chart For SunSet – April 2023

این پلی لیست موزیک الکترونیک در ژانر سایکدلیک ترنس از بهترین های آوریل 2023 مناسب پلی کردن در تریپ غروب طبیعت میباشد

Genre : 

Prog Psy, PsyTrance , Goa, Full On

Mood : 

Sunset, Trippy

Energy :

Level 8

VA – Mind Gate compiled by Talamasca

این آلبوم موزیک الکترونیک در ژانر سایکدلیک و استایل گوا سایترنس و فول آن مناسب پلی کردن در تریپ غروب طبیعت میباشد

Genre : 

PsyTrance , Goa, Full On

Mood : 

Sunset, Trippy

Energy :

Level 8

ورود به حساب کاربری