Search
Close this search box.

برای سرعت بالا و اینترنت نیم بها فیلتر شکن را خاموش کنید

Hi Tech / Psy Core

Sonic Ripples – The Awakening

این آلبوم موزیک سایکدلیک در استایل هایتک مناسب پلی کردن در پیک تریپ شب میباشد

Genre : 

Hi Tech

Mood : 

Night, Dark, Trippy

Energy :

Level 10

Psy Trance Chart (Night Version) – January 2024

دانلود قسمت دهم هلیکس کلاب در ژانر سایکدلیک ترنس انتخاب شده از بهترین آهنگ های منتشر شده ماه ژانویه سال 2024 در وبسایت ایرانیان دیجی ??

Genre : 

Night FullOn, Twilight, Forest, Hi Tech

Mood : 

Night, Dark, Trippy

Energy :

Level 9, Level 10

Yuxibu – Challenges

این آلبوم موزیک الکترونیک در ژانر سایکدلیک و استایل هایتک با صداسازی های فرازمینی و گیم مناسب پلی کردن در تریپ تایم شب میباشد

Genre : 

Hi Tech

Mood : 

Night, Dark, Trippy

Energy :

Level 10

PsyTrance Chart For Night- June 2023 Vol.2

این پلی لیست موزیک الکترونیک در ژانر سایکدلیک و استایل های دارک سای، فارست و هایتک با صداسازی های فرازمینی مناسب پلی کردن در تریپ شب میباشد

Genre : 

DarkPsy , Forest, Hi Tech

Mood : 

Night, Dark, Trippy

Energy :

Level 9, Level 10

VA – Kancelled Kulture

این آلبوم موزیک الکترونیک در ژآنر سایکدلیک و استایل های تک با صدا سازی های دارک و اتمسفریک مناسب پلی کردن در تریپ تایم شب میباشد

Genre : 

Psy Tech, Hi Tech

Mood : 

Night, Dark, Trippy

Energy :

Level 10

PsyTrance Chart For Night- May 2023

این پلی لیست موزیک الکترونیک در ژانر سایکدلیک و استایل های فارست، دارک سای و هایتک مناسب پلی کردن در تریپ تایم شب میباشد

Genre : 

Night FullOn, Twilight, DarkPsy , Forest, Hi Tech

Mood : 

Night, Dark, Trippy

Energy :

Level 8, Level 9, Level 10

Primitive Sound – The Language of Rituals

این آلبوم موزیک الکترونیک در ژانر سایکدلیک و استایل های دارک سای و هایتک با داشتن صداسازی های دارک و فرازمینی مناسب پلی کردن در تریپ شب جنگل میباشد

Genre : 

DarkPsy , Hi Tech

Mood : 

Night, Dark, Trippy

Energy :

Level 9, Level 10

VA – Modern Witches Vol.3

این آلبوم موزیک الکترونیک در ژانر سایکدلیک و استایل هایتک با داشتن صداسازی های خشن و فرازمینی مناسب پلی کردن در تریپ تایم شب میباشد

Genre : 

Hi Tech

Mood : 

Night, Dark, Trippy

Energy :

Level 10

VA – Radioactive

این آلبوم موزیک الکترونیک در ژانر سایکدلیک و استایل هایتک با داشتن صداسازی های فرازمینی مناسب پلی کردن در تریپ تایم شب میباشد

Genre : 

Hi Tech

Mood : 

Night, Dark, Trippy

Energy :

Level 10

PsyTrance Chart For Night- April 2023

این پلی لیست موزیک الکترونیک در ژانر سایکدلیک ترنس از بهترین های ماه آوریل 2023 مناسب پلی کردن در تریپ شب جنگل میباشد

Genre : 

Night FullOn, Twilight, DarkPsy , Forest, Hi Tech

Mood : 

Night, Dark, Trippy

Energy :

Level 8, Level 9, Level 10

ورود به حساب کاربری