برای مشاهده پلی لیست های اختصاصی از منو گزینه چارت را انتخاب کنید
کیفیت موزیک های قابل پخش سایت 128 و فایل های دانلود 320 میباشد

Level 4

Organic House Chart – May Vol.1

این پلی لیست موزیک الکترونیک در ژانر هاوس و استایل اورگانیک هاوس مناسب پلی کردن در کافی شاپ، منزل و طبیعت میباشد

Genre : 

Organic House

Mood : 

SunRise, Sunset, Cafe, Home

Energy :

Level 4, Level 5

Neuroq – Integra

این آلبوم موزیک الکترونیک در ژانر سایکدلیک و استایل های سایچیل و چیلگرسیو با داشتن صداسازی های مبهم مناسب پلی کردن در تایم چیل تریپ میباشد

Genre : 

Psychill , PsyDub , Chillgressive

Mood : 

Enigmatic, Trippy

Energy :

Level 3, Level 4

Ashnaia Project – Spiritual Dance

این آلبوم موزیک الکترونیک در ژانر سایکدلیک و استایل چیلگرسیو با داشتن فضاسازی عمیق و تریپی مناسب پلی کردن در طبیعت میباشد

Genre : 

Chillgressive

Mood : 

Sunset, Magical, Trippy

Energy :

Level 4

Flaer Smin – ENDĒRI

این آلبوم موزیک الکترونیک در ژانر چیل اوت و استایل نیو ایج با داشتن فضایی انیگماتیک مناسب پلی کردن در تایم چیل شب میباشد

Genre : 

Chill Out, New Age

Mood : 

Night, Enigmatic

Energy :

Level 3, Level 4

Willie Graff – The Tribeca Tapes Pt.5

این آلبوم موزیک الکترونیک در استایل های اورگانیک هاوس و داب رگه مناسب پلی کردن در صبح منزل و کافه میباشد

Genre : 

Organic House, Dub, Reggae

Mood : 

SunRise, Cafe, Home

Energy :

Level 4, Level 5

Organic House Chart – April 2023

این پلی لیست موزیک الکترونیک در ژانر هاوس از بهترین های ماه آوریل 2023 استایل اورگانیک هاوس مناسب پلی کردن در کافه، طبیعت، میهمانی و منزل میباشد

Genre : 

Organic House

Mood : 

SunRise, Sunset, Cafe, Dance, East, Home

Energy :

Level 4, Level 5, Level 6

Terra Nine – Inception

این آلبوم موزیک الکترونیک در ژانر سایکدلیک و استایل سای داب و چیلگرسیو با داشتن صداسازی های جادویی مناسب پلی کردن در تریپ غروب طبیعت میباشد

Genre : 

Psychill , PsyDub , Chillgressive

Mood : 

Sunset, Magical, Trippy

Energy :

Level 3, Level 4

Astral Waves – Majestique

این آلبوم موزیک الکترونیک در ژانر سایکدلیک و استایل چیلگرسیو با داشتن فضاسازی عمیق و اتمسفریک مناسب پلی کردن در تریپ شب طبیعت میباشد

Genre : 

Psychill , Chillgressive

Mood : 

Night, Enigmatic, Trippy

Energy :

Level 4, Level 5

Tolga Maktay – Sadhus

این آلبوم موزیک الکترونیک در ژانر هاوس و استایل اورگانیک هاوس با داشتن صداسازی های محلی و جادویی مناسب پلی کردن در صبح طبیعت و کافه میباشد

Genre : 

Chill House, Organic House

Mood : 

SunRise, Cafe, Home

Energy :

Level 4, Level 5

Organic House Chart – March 2023

این چارت موزیک الکترونیک در ژانر هاوس و استایل اورگانیک هاوس با صداسازی های بومی و اینسترومنتال مناسب پلی کردن در طبیعت و منزل میباشد. دانلود این پلی لیست اختصاصی با کیفیت 320 در وبسایت ایرانیان دیجی پرو

Genre : 

Organic House

Mood : 

SunRise, Sunset, Cafe, East, Home

Energy :

Level 4, Level 5, Level 6

ورود به حساب کاربری