برای مشاهده پلی لیست های اختصاصی از منو گزینه چارت را انتخاب کنید
کیفیت موزیک های قابل پخش سایت 128 و فایل های دانلود 320 میباشد

Dark

آهنگ دارک

موزیک های با حس و حال دارک معمولا زیر مجموعه سایکدلیک میباشند که میتواند با تمپوی پایین مثل دارک امبینت یا تمپوی بالا مثل دارک سای باشد.

Hypnoize – Ceremonial Tale

این آلبوم موزیک الکترونیک در ژانر سایکدلیک و استایل فارست با داشتن صداسازی های فرازمینی و دارک مناسب پلی کردن در تریپ شب جنگل میباشد

Genre : 

Twilight, Forest

Mood : 

Night, Dark, Trippy

Energy :

Level 9

Huracan – Chronicles

این آلبوم موزیک الکترونیک در ژانر سایکدلیک و استایل فارست با داشتن صداسازی های دارک و فرازمینی مناسب پلی کردن در تریپ شب جنگل میباشد

Genre : 

Forest

Mood : 

Night, Dark, Trippy

Energy :

Level 9

The Smiling Shadow – The Shadow Self

این آلبوم موزیک الکترونیک در ژانر سایکدلیک و استایل هایتک با داشتن صداسازی های فرازمینی مناسب پلی کردن در تریپ تایم شب میباشد

Genre : 

Hi Tech

Mood : 

Night, Dark, Trippy

Energy :

Level 10

Probe – Small Talk Series Vol 26

این آلبوم موزیک الکترونیک در ژانر سایکدلیک و استایل سای تِک با داشتن صداسازی های فرازمینی و غریبه مناسب پلی کردن در تریپ شب طبیعت میباشد

Genre : 

Psy Tech, Dark Prog

Mood : 

Night, Dark, Trippy

Energy :

Level 6, Level 7

Atim – Truth Hertz

این آلبوم موزیک الکترونیک در ژانر سایکدلیک و استایل هایتک با داشتن صداسازی های ماشینی و فرازمینی مناسب پلی کردن در تریپ تایم شب میباشد

Genre : 

Hi Tech

Mood : 

Night, Dark, Trippy

Energy :

Level 10

VA – Wood Mood

این آلبوم موزیک الکترونیک در ژانر سایکدلیک و استایل فارست و توآیلایت با داشتن صداسازی های جادویی و فرازمینی مناسب پلی کردن در تریپ شب جنگل میباشد

Genre : 

Twilight, Forest

Mood : 

Night, Dark, Trippy

Energy :

Level 9

PsyTrance Chart For Night- February 2023

این آلبوم موزیک الکترونیک در ژانر سایکدلیک و استایل های فول آن و فارست با داشتن صداسازی های دارک و فرازمینی مناسب پلی کردن در تریپ شب طبیعت میباشد

Genre : 

Full On, Twilight, Forest

Mood : 

Night, Dark, Trippy

Energy :

Level 8, Level 9

Audiopathik – Star Beings 3

این آلبوم موزیک الکترونیک در ژانر سایکدلیک و استایل هایتک با داشتن صداسازی های فرازمینی و خشن مناسب پلی کردن در تریپ شب میباشد

Genre : 

Hi Tech

Mood : 

Night, Dark, Trippy

Energy :

Level 10

Creepy Heal – Sentido De La Vida

این آلبوم موزیک الکترونیک در ژانر سایکدلیک و استایل توایلایت با داشتن صداسازی های فرازمینی مناسب پلی کردن در تریپ شب جنگل میباشد

Genre : 

Twilight

Mood : 

Night, Dark, Trippy

Energy :

Level 9

VA – Hitech Dojo Vol​.​2

این آلبوم موزیک الکترونیک در ژانر سایکدلیک و استایل هایتک با داشتن صداسازی های دارک و فرازمینی مناسب پلی کردن در تریپ شب میباشد

Genre : 

Hi Tech

Mood : 

Night, Dark, Trippy

Energy :

Level 10

ورود به حساب کاربری