برای مشاهده پلی لیست های اختصاصی از منو گزینه چارت را انتخاب کنید
کیفیت موزیک های قابل پخش سایت 128 و فایل های دانلود 320 میباشد

Dark

آهنگ دارک

موزیک های با حس و حال دارک معمولا زیر مجموعه سایکدلیک میباشند که میتواند با تمپوی پایین مثل دارک امبینت یا تمپوی بالا مثل دارک سای باشد.

VA – Kancelled Kulture

این آلبوم موزیک الکترونیک در ژآنر سایکدلیک و استایل های تک با صدا سازی های دارک و اتمسفریک مناسب پلی کردن در تریپ تایم شب میباشد

Genre : 

Psy Tech, Hi Tech

Mood : 

Night, Dark, Trippy

Energy :

Level 10

VA – Samauma

این آلبوم موزیک الکترونیک در ژانر سایکدلیک و استایل های فارست و دارک سایترنس با داشتن صداسازی های فرازمینی مناسب پلی کردن در تریپ شب طبیعت میباشد

Genre : 

DarkPsy , Forest

Mood : 

Night, Dark, Trippy

Energy :

Level 9

VA – Enter Parvati

این آلبوم موزیک الکترونیک در ژانر سایکدلیک و استایل دارک سای و فارست با داشتن فضاسازی دارک مناسب پلی کردن در تریپ تایم شب میباشد

Genre : 

DarkPsy , Forest

Mood : 

Night, Dark, Trippy

Energy :

Level 9

Rezonant – Another Reality

این آلبوم موزیک الکترونیک در ژاتر سایکدلیک و استایل های نایت فو آن و توآیلایت با داشتن صداسازی های فرازمینی و دارک مناسب پلی کردن درتریپ تایم شب میباشد

Genre : 

Night FullOn, Twilight, Forest

Mood : 

Night, Dark, Trippy

Energy :

Level 8, Level 9

Akudra – Premise

این آلبوم موزیک الکترونیک در ژانر سایکدلیک و استایل سای تکنو با داشتن صداسازی های فرازمینی و فضاسازی تاریک مناسب پلی کردن در تریپ تایم شب میباشد

Genre : 

Psy Tech

Mood : 

Night, Dark, Trippy

Energy :

Level 7

CYK – Lore

این آلبوم موزیک الکترونیک در ژانر سایکدلیک و داک سایترنس و فارست با داشتن صداسازی های فرازمینی و تاریک مناسب پلی کردن در تریپ تایم شب میباشد

Genre : 

DarkPsy , Forest

Mood : 

Night, Dark, Trippy

Energy :

Level 9

PsyTrance Chart For Night- May 2023

این پلی لیست موزیک الکترونیک در ژانر سایکدلیک و استایل های فارست، دارک سای و هایتک مناسب پلی کردن در تریپ تایم شب میباشد

Genre : 

Night FullOn, Twilight, DarkPsy , Forest, Hi Tech

Mood : 

Night, Dark, Trippy

Energy :

Level 8, Level 9, Level 10

Primitive Sound – The Language of Rituals

این آلبوم موزیک الکترونیک در ژانر سایکدلیک و استایل های دارک سای و هایتک با داشتن صداسازی های دارک و فرازمینی مناسب پلی کردن در تریپ شب جنگل میباشد

Genre : 

DarkPsy , Hi Tech

Mood : 

Night, Dark, Trippy

Energy :

Level 9, Level 10

Gabb – Interjection

این آلبوم موزیک الکترونیک در ژانر سایکدلیک و استایل توآیلایت با داشتن صداسازی های فرازمینی و جادویی مناسب پلی کردن در تریپ تایم شب میباشد

Genre : 

Night FullOn, Twilight

Mood : 

Night, Dark, Trippy

Energy :

Level 9

Egon’s Embrace – Every Way to Smile Forget and Make Believe

این آلبوم موزیک الکترونیک در ژانر سایکدلیک و استایل فارست با داشتن صداسازی های فرازمینی و مرموز مناسب پلی کردن در تریپ شب طبیعت میباشد

Genre : 

Forest

Mood : 

Night, Dark, Trippy

Energy :

Level 9

ورود به حساب کاربری