برای مشاهده پلی لیست های اختصاصی از منو گزینه چارت را انتخاب کنید
کیفیت موزیک های قابل پخش سایت 128 و فایل های دانلود 320 میباشد

Psychill / Psybient

Spoq – Month Of Tethys

این آلبوم موزیک الکترونیک در ژانر داون تمپو و استایل های لوفای و سای داب مناسب پلی کردن در تایم ریلکسیشن طبیعت و منزل میباشد

Genre : 

Psychill , PsyDub , Trip Hop

Mood : 

SunRise, Enigmatic, Relaxation

Energy :

Level 3

Neuroq – Integra

این آلبوم موزیک الکترونیک در ژانر سایکدلیک و استایل های سایچیل و چیلگرسیو با داشتن صداسازی های مبهم مناسب پلی کردن در تایم چیل تریپ میباشد

Genre : 

Psychill , PsyDub , Chillgressive

Mood : 

Enigmatic, Trippy

Energy :

Level 3, Level 4

Transient States – Ballade En Foret

این آلبوم موزیک الکترونیک در ژانر سایکدلیک و استایل های سایچیل و سای داب با داشتن صداسازی های جادویی مناسب پلی کردن در تریپ روز طبیعت میباشد

Genre : 

Psychill , PsyDub

Mood : 

SunRise, Magical, Trippy

Energy :

Level 3, Level 4

Martin Stürtzer – Cosmic Echo

این آلبوم موزیک الکترونیک در ژانر سایکدلیک و استایل های سایبینت و سایچیل با فضاسازی عمیق و اتمسفریک مناسب تایم ریلکسیشن شب طبیعت میباشد

Genre : 

Psybient, Psychill

Mood : 

Night, Enigmatic, Relaxation

Energy :

Level 2, Level 3

این آلبوم موزیک الکترونیک در ژانر سایکدلیک و استایل سایچیل با داشتن صداسازی های جادویی و بومی مناسب پلی کردن در تایم ریلکسیشن تریپ طبیعت میباشد

Genre : 

Psychill , PsyDub

Mood : 

Magical, Relaxation, Trippy

Energy :

Level 2, Level 3

VPG – Wind of Spring

این آلبوم موزیک الکترونیک در ژانر سایکدلیک و استایل های سایبینت و سایچیل با داشتن فضاسازی عمیق مناسب پلی کردن در تایم ریلکسیشن شب تریپ میباشد

Genre : 

Psychill

Mood : 

Night, Enigmatic, Relaxation

Energy :

Level 2, Level 3

VA – Moonshadow Beats

این آلبوم موزیک الکترونیک در ژانر سایکدلیک و استایل سای داب با داشتن صداسازی های جادویی مناسب پلی کردن در تایم چیل جنگل و طبیعت میباشد

Genre : 

Psychill , PsyDub

Mood : 

Magical, Relaxation

Energy :

Level 3

Terra Nine – Inception

این آلبوم موزیک الکترونیک در ژانر سایکدلیک و استایل سای داب و چیلگرسیو با داشتن صداسازی های جادویی مناسب پلی کردن در تریپ غروب طبیعت میباشد

Genre : 

Psychill , PsyDub , Chillgressive

Mood : 

Sunset, Magical, Trippy

Energy :

Level 3, Level 4

State Azure – Reminisce

این آلبوم موزیک الکترونیک در ژانر امبینت و استایل اتمسفریک مدولار امبینت با داشتن فضاسازی عمیق و صداسازی های فرازمینی مناسب پلی کردن در مدیتیشن تایم شب میباشد

Genre : 

Psybient, Ambient, Atmospheric

Mood : 

Night, Enigmatic, Meditation

Energy :

Level 1

Aquascape – Underwater Stranger

این آلبوم موزیک الکترونیک در ژانر چیل اوت و استایل سایکدلیک چیل اوت با داشتن صداسازی های عمیق حس و حال اعماق اقیانوس ها را به شنونده میدهد

Genre : 

Psybient, Psychill

Mood : 

Night, Enigmatic, Relaxation

Energy :

Level 2, Level 3

ورود به حساب کاربری