برای مشاهده پلی لیست های اختصاصی از منو گزینه چارت را انتخاب کنید
کیفیت موزیک های قابل پخش سایت 128 و فایل های دانلود 320 میباشد

Psy Dub / Psy Glitch

Spoq – Month Of Tethys

این آلبوم موزیک الکترونیک در ژانر داون تمپو و استایل های لوفای و سای داب مناسب پلی کردن در تایم ریلکسیشن طبیعت و منزل میباشد

Genre : 

Psychill , PsyDub , Trip Hop

Mood : 

SunRise, Enigmatic, Relaxation

Energy :

Level 3

Neuroq – Integra

این آلبوم موزیک الکترونیک در ژانر سایکدلیک و استایل های سایچیل و چیلگرسیو با داشتن صداسازی های مبهم مناسب پلی کردن در تایم چیل تریپ میباشد

Genre : 

Psychill , PsyDub , Chillgressive

Mood : 

Enigmatic, Trippy

Energy :

Level 3, Level 4

QUANTA – EnTwiNeD

این آلبوم موزیک الکترونیک در ژانر سایکدلیک و استایل سای داب با داشتن صداسازی های جادویی مناسب پلی کردن در تریپ روز طبیعت میباشد

Genre : 

PsyDub , Psy Glitch

Mood : 

SunRise, Magical, Trippy

Energy :

Level 3

Transient States – Ballade En Foret

این آلبوم موزیک الکترونیک در ژانر سایکدلیک و استایل های سایچیل و سای داب با داشتن صداسازی های جادویی مناسب پلی کردن در تریپ روز طبیعت میباشد

Genre : 

Psychill , PsyDub

Mood : 

SunRise, Magical, Trippy

Energy :

Level 3, Level 4

Cosmic Trigger – Forager’s Delight

این آلبوم موزیک الکترونیک در ژانر سایکدلیک و استایل سایداب با داشتن صداسازی های جادویی مناسب پلی کردن در صبح تریپ طبیعت میباشد

Genre : 

PsyDub , Psy Glitch

Mood : 

SunRise, Magical, Trippy

Energy :

Level 3

این آلبوم موزیک الکترونیک در ژانر سایکدلیک و استایل سایچیل با داشتن صداسازی های جادویی و بومی مناسب پلی کردن در تایم ریلکسیشن تریپ طبیعت میباشد

Genre : 

Psychill , PsyDub

Mood : 

Magical, Relaxation, Trippy

Energy :

Level 2, Level 3

Zero Theory – Deeper

این آلبوم موزیک الکترونیک در ژانر سایکدلیک و استایل سای داب و سای گلیچ با داشتن صداسازی های جادویی مناسب پلی کردن در تریپ صبح طبیعت میباشد

Genre : 

PsyDub , Psy Glitch

Mood : 

SunRise, Magical, Trippy

Energy :

Level 3

Nebadon-X – Shapeshifter

این آلبوم موزیک الکترونیک در ژانر سایکدلیک و استایل سای داب با داشتن صداسازی های جادویی مناسب پلی کردن در تایم چیل تریپ طبیعت میباشد

Genre : 

PsyDub

Mood : 

Night, Magical, Trippy

Energy :

Level 3

VA – Moonshadow Beats

این آلبوم موزیک الکترونیک در ژانر سایکدلیک و استایل سای داب با داشتن صداسازی های جادویی مناسب پلی کردن در تایم چیل جنگل و طبیعت میباشد

Genre : 

Psychill , PsyDub

Mood : 

Magical, Relaxation

Energy :

Level 3

Terra Nine – Inception

این آلبوم موزیک الکترونیک در ژانر سایکدلیک و استایل سای داب و چیلگرسیو با داشتن صداسازی های جادویی مناسب پلی کردن در تریپ غروب طبیعت میباشد

Genre : 

Psychill , PsyDub , Chillgressive

Mood : 

Sunset, Magical, Trippy

Energy :

Level 3, Level 4

ورود به حساب کاربری