برای مشاهده پلی لیست های اختصاصی از منو گزینه چارت را انتخاب کنید
کیفیت موزیک های قابل پخش سایت 128 و فایل های دانلود 320 میباشد

Dark Ambient / Drone

آهنگ دارک امبینت

آهنگ دارک امبینت یکی از زیر شاخه های موزیک امبینت است که با داشتن صداسازی ها و اتمسفر دارک شناخته میشود. این صداهای فرازمینی به شنونده احساس وسعت فضا و شناور بودن در خارج از اتمسفر را میدهد

دانلود آهنگ دارک امبینت بی کلام

تغریبا تمام موزیک های سبک دارک امبینت بی کلام هستند و شما عزیزان میتوانید برای دانلود بهترین و جدیدترین های آهنگ دارک امبینت بی کلام با کیفیت 320 و یا گوش دادن آنلاین به آلبوم ها از همین صفحه اقدام کنید

آهنگ دارک امبینت ذهنی

اصطلاحات عامیانه مختلفی برای آهنگ دارک امبینت به کار میرود, از جمله آهنگ دارک امبینت ذهنی, خارجی, خفن, طولانی, غمگین, روسیه, ژاپنی و … . در کل موسیقی دارک امبینت دارای مخاطب خاص خود میباشد و خیلی از مخاطبان این سبک با پلی لیست های دارک امبینت مدیتیشن میکنند

Dark Ambient / Drone

Eguana – Night Ambient

این آلبوم موزیک الکترونیک در ژانر امبینت و استایل اتمسفریک دارک امبینت با داشتن فضاسازی عمیق و وسیع مناسب پلی کردن در تایم مدیتیشن شبانه میباشد

Genre : 

Ambient, Atmospheric, Drone

Mood : 

Night, Enigmatic, Meditation

Energy :

Level 1

Warmth – Collider

این آلبوم موزیک الکترونیک در ژانر امبینت و استایل اتمسفریک با داشتن فضاسازی عمیق و گسترده مناسب پلی کردن در مدیتیشن تایم شب میباشد

Genre : 

Ambient, Atmospheric

Mood : 

Night, Meditation

Energy :

Level 1

E-Mantra – Stygian

این آلبوم موزیک الکترونیک در ژانر دارک امبینت و سایچیل با داشتن فضایی تاریک و عمیق مناسب پلی کردن در مدیتیشن تایم شب طبیعت میباشد

Genre : 

Psychill , Ambient, Atmospheric, Drone

Mood : 

Night, Dark, Enigmatic

Energy :

Level 1, Level 2

Astropilot – Mission Poseidon Pt.IV

این آلبوم موزیک الکترونیک در ژانر امبینت و استایل اتمسفریک با داشتن فضایی عمیق و فرازمینی مناسب پلی کردن برای مدیتیشن شب میباشد. سطح انرژی آهنگ های این آلبوم 1 در نظر گرفته شده است

Genre : 

Ambient, Atmospheric, Drone

Mood : 

Night, Enigmatic, Meditation

Energy :

Level 1

Elkin Sergey – Atmosphere

این آلبوم موزیک الکترونیک در ژانر امبینت و استایل سایکدلیک امبینت با صداسازی های وسیع و فرازمینی مناسب پلی کردن در شب کویر میباشد. سطح انرژی آهنگ های این آلبوم 1 و 2 در نظر گرفته شده است

Genre : 

Psybient, Psychill , Ambient, Drone

Mood : 

Night, Enigmatic, Meditation

Energy :

Level 1, Level 2

Chronos – Cinematic Synthesizer

این آلبوم موزیک الکترونیک در ژانر امبینت با داشتن فضاسازی عمیق و فرازمینی مناسب پلی کردن برای مدیتیشن تایم شب میباشد. سطح انرژی آهنگ های این آلبوم 1 در نظر گرفته شده است

Genre : 

Ambient, Atmospheric, Drone

Mood : 

Night, Enigmatic, Meditation

Energy :

Level 1

Warmth – The Night

این آلبوم موزیک الکترونیک در ژانر امبینت و استایل دارک اتمسفریک امبینت با داشتن فضاسازی عمیق و گسترده مناسب پلی کردن برای مدیتیشن تایم شب میباشد. سطح انرژی آهنگ های این آلبوم 1 در نظر گرفته شده است

Genre : 

Ambient, Atmospheric, Drone

Mood : 

Night, Enigmatic

Energy :

Level 1

Desert Dwellers – Breath Portal to Stillness

این آلبوم موزیک الکترونیک در ژانر امبینت و استایل دارک اتمسفریک امبینت با داشتن فضاسازی عمیق مناسب پلی کردن در شب کویر میباشد. سطح انرژی آهنگ های این آلبوم 1 و 2 در نظر گرفته شده است

Genre : 

Ambient, Atmospheric, Drone

Mood : 

Night, Enigmatic, Meditation

Energy :

Level 1, Level 2

SVLBRD – Somber

این آلبوم موزیک الکترونیک در ژانر امبینت و استایل های اتمسفریک امبینت و سایچیل با داشتن فضایی خاکستری و عمیق مناسب پلی کردن در شب کویر میباشد. سطح انرژی آهنگ های این آلبوم 2 در نظر گرفته شده است

Genre : 

Psychill , Ambient, Atmospheric, Drone

Mood : 

Night, Enigmatic

Energy :

Level 2

Logic Moon – Terraforming

این آلبوم موزیک الکترونیک در ژانر امبینت و استایل دارک اتمسفریک امبینت با داشتن فضاسازی عمیق و مبهم مناسب مدیتیشن تایم شب میباشد. سطح انرژی آهنگ های این آلبوم 1 در نظر گرفته شده است

Genre : 

Ambient, Atmospheric, Drone

Mood : 

Night, Enigmatic, Meditation

Energy :

Level 1

ورود به حساب کاربری