برای مشاهده پلی لیست های اختصاصی از منو گزینه چارت را انتخاب کنید
کیفیت موزیک های قابل پخش سایت 128 و فایل های دانلود 320 میباشد

Chillgressive / Psy Tech

Dense – Elixir

این آلبوم موزیک الکترونیک در ژانر سایکدلیک و استایل چیلگرسیو با داشتن فضاسازی جادویی مناسب پلی کردن در تریپ جنگل میباشد

Genre : 

Chillgressive

Mood : 

Enigmatic, Trippy

Energy :

Level 4

Hybrid – Depth Perception

این آلبوم موزیک الکترونیک در ژانر سایکدلیک و استایل سایتک با فضاسازی دارک و فرازمینی مناسب برای وارم آپ شب تریپ میباشد

Genre : 

Psy Tech

Mood : 

Night, Dark, Trippy

Energy :

Level 7

In’R’Voice – Thirty Steps in Heaven

این آلبوم موزیک الکترونیک در ژانر سایکدلیک و استایل چیلگرسیو با داشتن فضایی عمیق مناسب پلی کردن در تریپ غروب طبیعت میباشد

Genre : 

Chillgressive , Psy Tech

Mood : 

Sunset, Enigmatic

Energy :

Level 4, Level 5

Unusual Cosmic Process – Atlantis

این آلبوم موزیک الکترونیک در ژانر سایکدلیک و استایل های چیلگرسیو و سایچیل با داشتن فضایی عمیق مناسب پلی کردن در تریپ شب طبیعت میباشد. سطح انرژی آهنگ های این آلبوم 3, 4 و 5 در نظر گرفته شده است

Genre : 

Psychill , Chillgressive

Mood : 

Night, Enigmatic

Energy :

Level 3, Level 4, Level 5

Reasonandu – Infinity

این آلبوم موزیک الکترونیک در ژانر سایکدلیک و استایل سایچیل مناسب پلی کردن در صبح طبیعت میباشد. سطح انرژی آهنگ های این آلبوم 3 و 4 در نظر گرفته شده است

Genre : 

Psychill , Chillgressive

Mood : 

SunRise, Enigmatic

Energy :

Level 3, Level 4

Entheogenic – Kykeon

این آلبوم موزیک الکترونیک در ژانر سایکدلیک و استایل سایچیل با داشتن فضایی عمیق و مرموز مناسب پلی کردن در شب طبیعت و کویر میباشد. سطح انرژی آهنگ های این آلبوم 3, 4 و 5 در نظر گرفته شده است

Genre : 

Psychill , Chillgressive

Mood : 

Night, Enigmatic

Energy :

Level 3, Level 4, Level 5

Sounds of Snow – Supernova

این آلبوم موزیک الکترونیک در ژانر سایکدلیک و استایل چیلگرسیو با داشتن فضاسازی عمیق مناسب پلی کردن در تریپ شب کویر میباشد. سطح انرژی آهنگ های این آلبوم 4 و 5 در نظر گرفته شده است

Genre : 

Psychill , Chillgressive

Mood : 

Night, Enigmatic

Energy :

Level 4, Level 5

Kari – Default

این آلبوم موزیک الکترونیک در ژانر سایکدلیک و استایل سای تِک مناسب پلی کردن در وارم آپ تریپ طبیعت میباشد. سطح انرژی آهنگ های این آلبوم 7 در نظر گرفته شده است

Genre : 

Psy Tech

Mood : 

Night, Trippy

Energy :

Level 7

Psy TRS – The Flying Phoenix

این آلبوم موزیک الکترونیک در ژانر سایکدلیک و استایل چیلگرسیو با داشتن فضایی عمیق مناسب پلی کردن در تریپ شب طبیعت میباشد. سطح انرژی آهنگ های این آلبوم 5 و 6 در نظر گرفته شده است

Genre : 

Chillgressive

Mood : 

Night, Enigmatic, Trippy

Energy :

Level 5, Level 6

Wargin – Celestial Dreamstate

این آلبوم موزیک الکترونیک در ژانر سایکدلیک و استایل چیلگرسیو با فضاسازی عمیق و مبهم مناسب پلی کردن در شب طبیعت میباشد. سطح انرژی آهنگ های این آلبوم 5 و 6 در نظر گرفته شده است

Genre : 

Chillgressive

Mood : 

Night, Enigmatic, Trippy

Energy :

Level 5, Level 6

موزیک عیدی بگیر

از ایرانیان دیجی کد تخفیف 50 درصدی هدیه بگیر
فقط تا پایان تعطیلات عید نوروز 
با وارد کردن کد 

eydi

ورود به حساب کاربری