برای مشاهده پلی لیست های اختصاصی از منو گزینه چارت را انتخاب کنید
کیفیت موزیک های قابل پخش سایت 128 و فایل های دانلود 320 میباشد

Level 10

Primitive Sound – The Language of Rituals

این آلبوم موزیک الکترونیک در ژانر سایکدلیک و استایل های دارک سای و هایتک با داشتن صداسازی های دارک و فرازمینی مناسب پلی کردن در تریپ شب جنگل میباشد

Genre : 

DarkPsy , Hi Tech

Mood : 

Night, Dark, Trippy

Energy :

Level 9, Level 10

VA – Modern Witches Vol.3

این آلبوم موزیک الکترونیک در ژانر سایکدلیک و استایل هایتک با داشتن صداسازی های خشن و فرازمینی مناسب پلی کردن در تریپ تایم شب میباشد

Genre : 

Hi Tech

Mood : 

Night, Dark, Trippy

Energy :

Level 10

VA – Radioactive

این آلبوم موزیک الکترونیک در ژانر سایکدلیک و استایل هایتک با داشتن صداسازی های فرازمینی مناسب پلی کردن در تریپ تایم شب میباشد

Genre : 

Hi Tech

Mood : 

Night, Dark, Trippy

Energy :

Level 10

PsyTrance Chart For Night- April 2023

این پلی لیست موزیک الکترونیک در ژانر سایکدلیک ترنس از بهترین های ماه آوریل 2023 مناسب پلی کردن در تریپ شب جنگل میباشد

Genre : 

Night FullOn, Twilight, DarkPsy , Forest, Hi Tech

Mood : 

Night, Dark, Trippy

Energy :

Level 8, Level 9, Level 10

Zip-Zap – Electrifiyah

این آلبوم موزیک الکترونیک در ژانر سایکدلیک و استایل هایتِک با داشتن صداسازی های دارک و فرازمینی مناسب پلی کردن در تریپ تایم شب میباشد

Genre : 

Hi Tech

Mood : 

Night, Dark, Trippy

Energy :

Level 10

VA – Sonic Theater

این آلبوم موزیک الکترونیک در ژانر سایکدلیک و استایل هایتک با داشتن صداسازی های فرازمینی و دارک مناسب پلی کردن در تریپ تایم شب میباش

Genre : 

Hi Tech

Mood : 

Night, Dark, Trippy

Energy :

Level 10

MacroDose – Rebirth

این آلبوم موزیک الکترونیک در ژانر سایکدلیک و استایل هایتک با داشتن صداسازی های دارک و پر انرژی مناسب پلی کردن در تریپ تایم شب میباشد

Genre : 

Hi Tech

Mood : 

Night, Dark, Trippy

Energy :

Level 10

PsyTrance Chart For Night- March 2023

این پلی لیست موزیک الکترونیک در ژانر سایکدلیک و استایل های فارست و دارک سایترنس و هایتک مناسب پلی کردن در تریپ شب جنگل میباشد

Genre : 

Night FullOn, Twilight, DarkPsy , Forest, Hi Tech

Mood : 

Night, Dark, Trippy

Energy :

Level 8, Level 9, Level 10

The Smiling Shadow – The Shadow Self

این آلبوم موزیک الکترونیک در ژانر سایکدلیک و استایل هایتک با داشتن صداسازی های فرازمینی مناسب پلی کردن در تریپ تایم شب میباشد

Genre : 

Hi Tech

Mood : 

Night, Dark, Trippy

Energy :

Level 10

Atim – Truth Hertz

این آلبوم موزیک الکترونیک در ژانر سایکدلیک و استایل هایتک با داشتن صداسازی های ماشینی و فرازمینی مناسب پلی کردن در تریپ تایم شب میباشد

Genre : 

Hi Tech

Mood : 

Night, Dark, Trippy

Energy :

Level 10

ورود به حساب کاربری