برای مشاهده پلی لیست های اختصاصی از منو گزینه چارت را انتخاب کنید
کیفیت موزیک های قابل پخش سایت 128 و فایل های دانلود 320 میباشد

Meditation

آهنگ مدیتیشن

موزیک های مناسب مدیتیشن تمپو پایین و آرامش بخشی دارند. البته هر فرد بسته به سلیقه خود آهنگ مناسب مدیتیشن مورد نظرش را پلی میکند و به همین دلیل ما در این دسته بندی برای چند مود مختلف در مدیتیشن موزیک منتشر میکنیم.زیرا به عنوان مثال مدیتیشن شب یا مدیتیشن روز دارای حس و حال متفاوت میباشد.

Warmth – Collider (Addendum)

این آلبوم موزیک الکترونیک در ژانر امبینت و استایل اتمسفریک با فضاسازی عمیق مناسب پلی کردن در مدیتیشن تایم شب میباشد

Genre : 

Ambient, Atmospheric

Mood : 

Night, Meditation

Energy :

Level 1

Eguana – Night Ambient

این آلبوم موزیک الکترونیک در ژانر امبینت و استایل اتمسفریک دارک امبینت با داشتن فضاسازی عمیق و وسیع مناسب پلی کردن در تایم مدیتیشن شبانه میباشد

Genre : 

Ambient, Atmospheric, Drone

Mood : 

Night, Enigmatic, Meditation

Energy :

Level 1

Eguana – Resurrected

این آلبوم موزیک الکترونیک در ژانر امبینت و استایل اتمسفریک مناسب پلی کردن در تایم مدیتیشن و شب طبیعت میباشد

Genre : 

Psybient, Ambient, Atmospheric

Mood : 

Night, Enigmatic, Meditation

Energy :

Level 1, Level 2

Active Region – Horizon Dispatch

این آلبوم موزیک الکترونیک در ژانر امبینت و استایل سایکدلیک اتمسفریک امبینت با داشتن فضاسازی عمیق و گسترده مناسب پلی کردن در تریپ شب کویر میباشد

Genre : 

Psybient, Ambient, Atmospheric

Mood : 

Night, Enigmatic, Meditation

Energy :

Level 1, Level 2

Lydia – Dreams

این آلبوم موزیک الکترونیک در ژانر امبینت و استایل سایکدلیک امبینت با داشتن فضایی وسیع و عمیق مناسب پلی کردن برای مدیتیشن شب میباشد

Genre : 

Psybient, Ambient, Atmospheric

Mood : 

Night, Enigmatic, Meditation

Energy :

Level 1, Level 2

Warmth – Collider

این آلبوم موزیک الکترونیک در ژانر امبینت و استایل اتمسفریک با داشتن فضاسازی عمیق و گسترده مناسب پلی کردن در مدیتیشن تایم شب میباشد

Genre : 

Ambient, Atmospheric

Mood : 

Night, Meditation

Energy :

Level 1

Erik Wollo – The Le Paysage Single

این آلبوم موزیک الکترونیک در ژانر امبینت با فضاسازی وسیع و عمیق مناسب پلی کردن در تایم مدیتیشن شب طبیعت و کویر میباشد

Genre : 

Ambient, Atmospheric

Mood : 

Night, Enigmatic, Meditation

Energy :

Level 1, Level 2

Maneesh de Moor – Sama

این آلبوم موزیک الکترونیک در ژانر امبینت با فضاسازی شمنیک جادویی و نوازندگی سازهایی مانند لاکوتا و پن فلوت مناسب پلی کردن برای مدیتیشن شب طبیعت میباشد. سطح انرژی آهنگ های این آلبوم 2 در نظر گرفته شده است

Genre : 

Ambient

Mood : 

Meditation

Energy :

Level 2

Astropilot – Mission Poseidon Pt.IV

این آلبوم موزیک الکترونیک در ژانر امبینت و استایل اتمسفریک با داشتن فضایی عمیق و فرازمینی مناسب پلی کردن برای مدیتیشن شب میباشد. سطح انرژی آهنگ های این آلبوم 1 در نظر گرفته شده است

Genre : 

Ambient, Atmospheric, Drone

Mood : 

Night, Enigmatic, Meditation

Energy :

Level 1

Elkin Sergey – Atmosphere

این آلبوم موزیک الکترونیک در ژانر امبینت و استایل سایکدلیک امبینت با صداسازی های وسیع و فرازمینی مناسب پلی کردن در شب کویر میباشد. سطح انرژی آهنگ های این آلبوم 1 و 2 در نظر گرفته شده است

Genre : 

Psybient, Psychill , Ambient, Drone

Mood : 

Night, Enigmatic, Meditation

Energy :

Level 1, Level 2

ورود به حساب کاربری