برای مشاهده پلی لیست های اختصاصی از منو گزینه چارت را انتخاب کنید
کیفیت موزیک های قابل پخش سایت 128 و فایل های دانلود 320 میباشد

Meditation

آهنگ مدیتیشن

موزیک های مناسب مدیتیشن تمپو پایین و آرامش بخشی دارند. البته هر فرد بسته به سلیقه خود آهنگ مناسب مدیتیشن مورد نظرش را پلی میکند و به همین دلیل ما در این دسته بندی برای چند مود مختلف در مدیتیشن موزیک منتشر میکنیم.زیرا به عنوان مثال مدیتیشن شب یا مدیتیشن روز دارای حس و حال متفاوت میباشد.

Warmth – Night Scenes

این آلبوم موزیک الکترونیک در ژانر امبینت و استایل اتمسفریک امبینت با داشتن فضاسازی عمیق و فرکانس های آرامش بخش مناسب پلی کردن برای مدیتیشن میباشد

Genre : 

Ambient, Atmospheric

Mood : 

Meditation

Energy :

Level 1

Lab’s Cloud & Astropilot – Reliance

این آلبوم موزیک الکترونیک در ژانر امبینت و استایل های اتمسفریک انبینت و سایکدلیک امبینت با فضاسازی عمیق و گسترده مناسب پلی در مدیتیشن شب کویر میباشد

Genre : 

Psybient, Ambient, Atmospheric

Mood : 

Night, Enigmatic, Meditation

Energy :

Level 1

Gregory Paul Mineeff – You Alone

این آلبوم موزیک الکترونیک در ژانر امبینت با داشتن فضاسازی عمیق و اتمسفریک مناسب پلی کردن در مدیتیشن تایم غروب میباشد

Genre : 

Ambient, Atmospheric

Mood : 

Sunset, Meditation

Energy :

Level 1

Qeight – The Abyss of Loneliness

این آلبوم موزیک الکترونیک در ژانر امبینت و استایل اتمسفریک امبینت مناسب پلی کردن در مدیتیشن تایم روز میباشد

Genre : 

Ambient, Atmospheric

Mood : 

SunRise, Meditation

Energy :

Level 1

State Azure – Reminisce

این آلبوم موزیک الکترونیک در ژانر امبینت و استایل اتمسفریک مدولار امبینت با داشتن فضاسازی عمیق و صداسازی های فرازمینی مناسب پلی کردن در مدیتیشن تایم شب میباشد

Genre : 

Psybient, Ambient, Atmospheric

Mood : 

Night, Enigmatic, Meditation

Energy :

Level 1

E-Mantra – Pale Blue Dot

این آلبوم موزیک الکترونیک در ژانر امبینت و استایل های دارک امبینت و سایکدلیک امبینت با داشتن فضاسازی عمیق و اتمسفریک مناسب پلی کردن در مدیتیشن تایم شب میباشد

Genre : 

Psybient, Ambient, Atmospheric, Drone

Mood : 

Night, Enigmatic, Meditation

Energy :

Level 1

State Azure – As the Dawn Fades

این آلبوم موزیک الکترونیک در ژانر امبینت و استایل اتمسفریک امبینت با داشتن فضاسازی عمیق و اتمسفریک مناسب پلی کردن در مدیتیشن تایم شب میباشد

Genre : 

Psybient, Ambient, Atmospheric, Drone

Mood : 

Night, Enigmatic, Meditation

Energy :

Level 1

Warmth – Collider (Addendum)

این آلبوم موزیک الکترونیک در ژانر امبینت و استایل اتمسفریک با فضاسازی عمیق مناسب پلی کردن در مدیتیشن تایم شب میباشد

Genre : 

Ambient, Atmospheric

Mood : 

Night, Meditation

Energy :

Level 1

Unusual Cosmic Process – RE (Ambient Reworks)

این آلبوم موزیک الکترونیک در ژانر امبینت و استایل اتمسفریک با داشتن فضاسازی وسیع و عمیق مناسب پلی کردن در مدیتیشن تایم شب میباشد

Genre : 

Ambient, Atmospheric, Drone

Mood : 

Night, Meditation

Energy :

Level 1

Eguana – Night Ambient

این آلبوم موزیک الکترونیک در ژانر امبینت و استایل اتمسفریک دارک امبینت با داشتن فضاسازی عمیق و وسیع مناسب پلی کردن در تایم مدیتیشن شبانه میباشد

Genre : 

Ambient, Atmospheric, Drone

Mood : 

Night, Enigmatic, Meditation

Energy :

Level 1

ورود به حساب کاربری