برای مشاهده پلی لیست های اختصاصی از منو گزینه چارت را انتخاب کنید
کیفیت موزیک های قابل پخش سایت 128 و فایل های دانلود 320 میباشد

Trippy

آهنگ تریپ

آهنگ مخصوص تریپ معمولا زیر مجموعه ژانر موزیک سایکدلیک یه در لفظ عامیانه سایکو میباشد که طیف سلایق مختلفی را در بر میگیرد. حس و حال های مختلفی در آهنگ های تریپی موجود است از جمله راز آلود, دارک, غمگین و … همچنین سطح انرژی مناسب برای تریپ کاملا سلیقه ای میباشد. بعضی از مخاطبین موزیک های با تمپو خیلی بالا مثل های تک و بعضی تمپو های پایین مثل سایچیل را میپسندند

Hypnoize – Ceremonial Tale

این آلبوم موزیک الکترونیک در ژانر سایکدلیک و استایل فارست با داشتن صداسازی های فرازمینی و دارک مناسب پلی کردن در تریپ شب جنگل میباشد

Genre : 

Twilight, Forest

Mood : 

Night, Dark, Trippy

Energy :

Level 9

Dubnotic – Bioluminescence

این آلبوم موزیک الکترونیک در ژانر سایکدلیک و استایل سای داب با داشتن صداسازی های جادویی مناسب پلی کردن در تریپ صبح جنگل میباشد

Genre : 

PsyDub , Psy Glitch

Mood : 

SunRise, Magical, Trippy

Energy :

Level 3, Level 4

VA – Alien Interview

این آلبوم موزیک الکترونیک در ژانر سایکدلیک و استایل نایت فول آن با داشتن صداسازی های فرازمینی مناسب پلی کردن در تریپ شب جنگل میباشد

Genre : 

Full On, Night FullOn

Mood : 

Night, Trippy

Energy :

Level 8

Huracan – Chronicles

این آلبوم موزیک الکترونیک در ژانر سایکدلیک و استایل فارست با داشتن صداسازی های دارک و فرازمینی مناسب پلی کردن در تریپ شب جنگل میباشد

Genre : 

Forest

Mood : 

Night, Dark, Trippy

Energy :

Level 9

The Smiling Shadow – The Shadow Self

این آلبوم موزیک الکترونیک در ژانر سایکدلیک و استایل هایتک با داشتن صداسازی های فرازمینی مناسب پلی کردن در تریپ تایم شب میباشد

Genre : 

Hi Tech

Mood : 

Night, Dark, Trippy

Energy :

Level 10

Strange Substance – Alien Thing

این آلبوم موزیک الکترونیک در ژانر سایکدلیک و استایل سای داب با داشتن صداسازی های جادویی مناسب پلی کردن در صبح تریپ جنگل میباشد

Genre : 

PsyDub , Psy Glitch

Mood : 

SunRise, Magical, Trippy

Energy :

Level 3

Intelligence – Opera Prima

این آلبوم موزیک الکترونیک در ژانر سایکدلیک و استایل پراگرسیو مناسب پلی کردن در تریپ غروب طبیعت میباشد

Genre : 

Prog Psy, PsyTrance , Goa

Mood : 

Sunset, Trippy

Energy :

Level 8

Probe – Small Talk Series Vol 26

این آلبوم موزیک الکترونیک در ژانر سایکدلیک و استایل سای تِک با داشتن صداسازی های فرازمینی و غریبه مناسب پلی کردن در تریپ شب طبیعت میباشد

Genre : 

Psy Tech, Dark Prog

Mood : 

Night, Dark, Trippy

Energy :

Level 6, Level 7

Atim – Truth Hertz

این آلبوم موزیک الکترونیک در ژانر سایکدلیک و استایل هایتک با داشتن صداسازی های ماشینی و فرازمینی مناسب پلی کردن در تریپ تایم شب میباشد

Genre : 

Hi Tech

Mood : 

Night, Dark, Trippy

Energy :

Level 10

VA – Wood Mood

این آلبوم موزیک الکترونیک در ژانر سایکدلیک و استایل فارست و توآیلایت با داشتن صداسازی های جادویی و فرازمینی مناسب پلی کردن در تریپ شب جنگل میباشد

Genre : 

Twilight, Forest

Mood : 

Night, Dark, Trippy

Energy :

Level 9

ورود به حساب کاربری