برای مشاهده پلی لیست های اختصاصی از منو گزینه چارت را انتخاب کنید
کیفیت موزیک های قابل پخش سایت 128 و فایل های دانلود 320 میباشد

Level 2

Weber & Weber – Tales Of The Siren

این آلبوم موزیک الکترونیک در ژانر چیل اوت با داشتن صداسازی ها و ملودی های آرامش بخش مناسب پلی مردن در تایم ریلکسیشن و کافیه میباشد

Genre : 

Chill Out

Mood : 

Sunset, Cafe, Relaxation

Energy :

Level 2, Level 3

Transient States – Ballade En Foret

این آلبوم موزیک الکترونیک در ژانر سایکدلیک و استایل های سایچیل و سای داب با داشتن صداسازی های جادویی مناسب پلی کردن در تریپ روز طبیعت میباشد

Genre : 

Psychill , PsyDub

Mood : 

SunRise, Magical, Trippy

Energy :

Level 3, Level 4

Martin Stürtzer – Cosmic Echo

این آلبوم موزیک الکترونیک در ژانر سایکدلیک و استایل های سایبینت و سایچیل با فضاسازی عمیق و اتمسفریک مناسب تایم ریلکسیشن شب طبیعت میباشد

Genre : 

Psybient, Psychill

Mood : 

Night, Enigmatic, Relaxation

Energy :

Level 2, Level 3

این آلبوم موزیک الکترونیک در ژانر سایکدلیک و استایل سایچیل با داشتن صداسازی های جادویی و بومی مناسب پلی کردن در تایم ریلکسیشن تریپ طبیعت میباشد

Genre : 

Psychill , PsyDub

Mood : 

Magical, Relaxation, Trippy

Energy :

Level 2, Level 3

VPG – Wind of Spring

این آلبوم موزیک الکترونیک در ژانر سایکدلیک و استایل های سایبینت و سایچیل با داشتن فضاسازی عمیق مناسب پلی کردن در تایم ریلکسیشن شب تریپ میباشد

Genre : 

Psychill

Mood : 

Night, Enigmatic, Relaxation

Energy :

Level 2, Level 3

Aquascape – Underwater Stranger

این آلبوم موزیک الکترونیک در ژانر چیل اوت و استایل سایکدلیک چیل اوت با داشتن صداسازی های عمیق حس و حال اعماق اقیانوس ها را به شنونده میدهد

Genre : 

Psybient, Psychill

Mood : 

Night, Enigmatic, Relaxation

Energy :

Level 2, Level 3

Samo Zoko – Adventures of Hope

این آلبوم موزیک الکترونیک در ژانر امبینت و استایل سایکدلیک امبینت با داشتن فضاسازی عمیق و اتمسفریک مناسب پلی کردن در تایم ریلکسیشن شب طبیعت میباشد

Genre : 

Psybient, Psychill

Mood : 

Night, Enigmatic, Relaxation

Energy :

Level 2, Level 3

Man of No Ego – AUM Vol 1

این آلبوم موزیک الکترونیک در ژانر چیل اوت و استایل سایکدلیک چیل اوت با داشتن فضاسازی عمیق و جادویی مناسب پلی کردن در مدیتیشن و ریلکسیشن شب طبیعت میباشد

Genre : 

Psychill

Mood : 

Night, Enigmatic, Relaxation

Energy :

Level 2, Level 3

Sundial Aeon – Regenesis

این آلبوم موزیک الکترونیک در ژانر سایکدلیک و استایل سایچیل با داشتن فضاسازی عمیق و اتمسفریک مناسب پلی کردن در تایم ریلکسیشن شب طبیعت میباشد

Genre : 

Psychill

Mood : 

Night, Enigmatic, Relaxation

Energy :

Level 2, Level 3

Germind – Antimatter Vol 6

این آلبوم موزیک الکترونیک در ژانر امبینت و استایل سایکدلیک امبینت با داشتن صداسازی های عمیق و تاریک مناسب پلی کردن در تایم چیل شب طبیعت میباشد

Genre : 

Psybient, Psychill

Mood : 

Night, Enigmatic, Relaxation

Energy :

Level 2

ورود به حساب کاربری