برای مشاهده پلی لیست های اختصاصی از منو گزینه چارت را انتخاب کنید
کیفیت موزیک های قابل پخش سایت 128 و فایل های دانلود 320 میباشد

Enigmatic

آهنگ عمیق و مبهم

موزیک های منتشر شده با حس و حال انیگماتیک در سایت ما دارای خصوصیت مبهم و عمیق میباشند. معمولا آهنگ های با اتمسفر عمیق مناسب شب کویر و آسمان های پر ستاره در این مود پخش میشوند.

Cayo Largo – Haunted Dreams

این آلبوم موزیک الکترونیک در ژانر سایکدلیک و استایل سایکدلیک چیل اوت با داشتن صداسازی های عمیق و مبهم مناسب پلی کردن در تریپ شب طبیعت میباشد

Genre : 

Psychill

Mood : 

Night, Enigmatic, Relaxation

Energy :

Level 3

ARKAMENA – Breath

این آلبوم موزیک الکترونیک در ژانر سایکدلیک و استایل چیلگرسیو با داشتن صداسازی و فضاسازی عمیق مناسب پلی کردن در تریپ شب کویر میباشد

Genre : 

Psychill , Chillgressive

Mood : 

Night, Enigmatic

Energy :

Level 3, Level 4

Eguana – Night Ambient

این آلبوم موزیک الکترونیک در ژانر امبینت و استایل اتمسفریک دارک امبینت با داشتن فضاسازی عمیق و وسیع مناسب پلی کردن در تایم مدیتیشن شبانه میباشد

Genre : 

Ambient, Atmospheric, Drone

Mood : 

Night, Enigmatic, Meditation

Energy :

Level 1

Sigesmundsen – Rebel at Midnight Vol 2

این آلبوم موزیک الکترونیک در ژانر سایکدلیک و استایل چیلگرسیو با فضاسازی عمیق مناسب پلی کردن در تایم شب تریپ طبیعت میباشد

Genre : 

Chillgressive , Psy Tech

Mood : 

Night, Enigmatic

Energy :

Level 4, Level 5

Germind – Antimatter Vol 6

این آلبوم موزیک الکترونیک در ژانر امبینت و استایل سایکدلیک امبینت با داشتن صداسازی های عمیق و تاریک مناسب پلی کردن در تایم چیل شب طبیعت میباشد

Genre : 

Psybient, Psychill

Mood : 

Night, Enigmatic, Relaxation

Energy :

Level 2

Moon Tripper – Hypnotic Frequencies

این آلبوم موزیک الکترونیک در ژانر سایکدلیک و استایل چیلگرسیو با داشتن صداسازی های سه بعدی و جادویی مناسب پلی کردن در تریپ جنگل میباشد

Genre : 

Chillgressive

Mood : 

Enigmatic, Trippy

Energy :

Level 3, Level 4, Level 5

Bansara – Full Circle

این آلبوم موزیک الکترونیک در ژانر سایکدلیک و استایل سایچیل با داشتن صداسازی های عمیق و استفاده از ساز های شرقی مناسب پلی کردن در تریپ غروب طبیعت میباشد

Genre : 

Psychill

Mood : 

Sunset, Enigmatic

Energy :

Level 3

Reasonandu & E-Mantra– Metamorphosis

این آلبوم موزیک الکترونیک در ژانر سایکدلیک و استایل سایچیل با داشتن فضایی عمیق و روحانی مناسب پلی کردن در تریپ غروب طبیعت میباشد

Genre : 

Psychill

Mood : 

Sunset, Enigmatic, Trippy

Energy :

Level 3

Eguana – Resurrected

این آلبوم موزیک الکترونیک در ژانر امبینت و استایل اتمسفریک مناسب پلی کردن در تایم مدیتیشن و شب طبیعت میباشد

Genre : 

Psybient, Ambient, Atmospheric

Mood : 

Night, Enigmatic, Meditation

Energy :

Level 1, Level 2

Active Region – Horizon Dispatch

این آلبوم موزیک الکترونیک در ژانر امبینت و استایل سایکدلیک اتمسفریک امبینت با داشتن فضاسازی عمیق و گسترده مناسب پلی کردن در تریپ شب کویر میباشد

Genre : 

Psybient, Ambient, Atmospheric

Mood : 

Night, Enigmatic, Meditation

Energy :

Level 1, Level 2

ورود به حساب کاربری