Relaxation Music

موزیک ریلکسیشن معمولا با تمپو پایین شناخته میشود و مناسب لحظات ریلکس و برای جذب آرامش میباشد. در بسیاری از موارد آهنگ های ریلکسیشن و کافه یکی میباشند اما معمولا با موزیک مدیتیشن متفاوت است. زیرا موزیک مدیتیشن دارای اتمسفر بیشتر و موزیک ریلکسیشن کمی ریتمیک میباشد