Home Music

معمولا آهنگ هایی که مناسب پخش کردن در خانه هستند دارای سطح انرژی متوسط میباشند که ما سطوح انرژی 40 تا 60 درصد را برای این مود انتخاب کرده ایم. اما اگر میخواهد موزیک هایی با انرژی کمتر و یا بیشتر در منزل پخش کنید میتوانید از مود های به ترتیب ریلکسیشن و جاده استفاده کنید. همچنین حس و حال موزیک های این دسته بندی مناسب فعالیت روزمره میباشد.