Gang Music

موزیک گنگ اصطلاحا به آهنگ های خشن و معمولا بیس دار گفته میشود. بیشتر موزیک های این دسته بندی زیر مجموعه سبک داب استپ و درام اند بیس میباشند.