Search
Close this search box.

کیفیت موزیک های قابل پخش سایت 128 و فایل های دانلود 320 میباشد

Club Music

موزیک مخصوص کلاب معمولا برای باشگاه نیز مناسب است با این تفاوت که در دسته بندی موزیک باشگاه سایت ما آهنگ سایکدلیک گذاشته نمیشود, اما در این دسته بندی آهنگ سایکدلیک هم موجود است. همچنین سبک هایی که مناسب کلاب باشند در این دسته بندی منتشر میشوند. آهنگ های مخصوص کلاب دارای انرژی بالا میباشند

ورود به حساب کاربری