برای مشاهده پلی لیست های اختصاصی از منو گزینه چارت را انتخاب کنید
کیفیت موزیک های قابل پخش سایت 128 و فایل های دانلود 320 میباشد

Nulla Taar – Polymorphia

Artist : Nulla Taar


Album : Polymorphia


Genre : Forest / Dark Psy


Moods : Dark / Night / Trippy


Energy : Level 9


Label : Sangoma


Release : 2023.04.07

Nulla Taar - Polymorphia

Nulla Taar - Polymorphia

این آلبوم موزیک الکترونیک در ژانر سایکدلیک و استایل فارست و دارک سایترنس با داشتن صداسازی های فرازمینی مناسب پلی کردن در تریپ شب جنگل میباشد

ورود به حساب کاربری