برای مشاهده پلی لیست های اختصاصی از منو گزینه چارت را انتخاب کنید
کیفیت موزیک های قابل پخش سایت 128 و فایل های دانلود 320 میباشد

Dubnotic – Bioluminescence

Artist : Dubnotic


Album : Bioluminescence


Genre : Psy Dub / Psy Glitch


Moods : Magical / Trippy / SunRise


Energy : Level 3 / Level 4


Label : Visionary Shamanics


Release : 2023.03.21

Dubnotic – Bioluminescence

Dubnotic – Bioluminescence

این آلبوم موزیک الکترونیک در ژانر سایکدلیک و استایل سای داب با داشتن صداسازی های جادویی مناسب پلی کردن در تریپ صبح جنگل میباشد

ورود به حساب کاربری