برای مشاهده پلی لیست های اختصاصی از منو گزینه چارت را انتخاب کنید
کیفیت موزیک های قابل پخش سایت 128 و فایل های دانلود 320 میباشد

Alphypsyche & Ponosys – Dark Crystal

Artist : Alphypsyche & Ponosys


Album : Dark Crystal


Genre : Forest / Dark Psy


Moods : Night / Dark / Trippy


Energy : Level 9


Label : PsynOpticz


Release : 2023.04.01

Alphypsyche & Ponosys - Dark Crystal

Alphypsyche & Ponosys - Dark Crystal

این آلبوم موزیک الکترونیک در ژانر سایکدلیک و استایل فارست و دارک سایترنس با داشتن صداسازی های دارک و فرازمینی مناسب پلی کردن در تریپ شب طبیعت میباشد

ورود به حساب کاربری