Search
Close this search box.

کیفیت موزیک های قابل پخش سایت 128 و فایل های دانلود 320 میباشد

Enigmatic Music

موزیک های منتشر شده با حس و حال انیگماتیک در سایت ما دارای خصوصیت مبهم و عمیق میباشند. معمولا آهنگ های با اتمسفر عمیق مناسب شب کویر و آسمان های پر ستاره در این مود پخش میشوند.

این مود مناسب گوش دادن در روز نمیباشد و بیشتر حس و حال تاریک و خاکستری به شنونده میدهد

ورود به حساب کاربری