Search
Close this search box.

کیفیت موزیک های قابل پخش سایت 128 و فایل های دانلود 320 میباشد

امبینت

Astropilot – City in the Clouds

این آلبوم موزیک الکترونیک در ژانر امبینت با داشتن فضاسازی های آرامش بخش مناسب پلی کردن برای مدیتیشن در صبح میباشد
سطح انرژی آهنگ های این آلبوم 1 در نظر گرفته شده است

Genre : 

Ambient

Mood : 

SunRise, Meditation

Energy :

Level 1

Lars Leonhard – Gravity

این آلبوم موزیک الکترونیک در ژانر امبینت و استایل های سایکدلیک امبینت و سایکدلیک چیل اوت با داشتن فضایی عمیق و خاکستری مناسب برای پلی کردن در شب کویر میباشد
سطح انرژی آهنگ های این آلبوم 2 و 3 در نظر گرفته شده است

Genre : 

Psybient, Psychill

Mood : 

Night, Enigmatic, Relaxation

Energy :

Level 2, Level 3

Erik Wøllo – Sojourns

این آلبوم موزیک الکترونیک در ژانر امبینت با داشتن فضایی عمیق مناسب پلی کردن برای مدیتیشن در شب میباشد.
سطح انرژی آهنگ های این آلبوم 1 در نظر گرفته شده است.

Genre : 

Ambient, Atmospheric

Mood : 

Night, Enigmatic, Meditation

Energy :

Level 1

David Cordero – Winter Landscape

این آلبوم موزیک الکترونیک در ژانر امبینت با داشتن فضایی آرامش بخش مناسب پلی کردن در تایم های مدیتیشن میباشد.
سطح انرژی آهنگ های این آلبوم 1 در نظر گرفته شده است.

Genre : 

Ambient

Mood : 

Meditation

Energy :

Level 1

E-Mantra – Silence 3

این آلبوم موزیک الکترونیک در ژانر سایکدلیک و استایل های سایکدلیک امبینت و سایکدلیک چیل اوت با داشتن فضایی عمیق و خاکستری ذهن شنونده را به خارج از اتمسفر زمین میبرد.

سطح انرژی آهنگ های این آلبوم 2 و 3 در نظر گرفته شده است.

Genre : 

Psybient, Psychill

Mood : 

Night, Enigmatic, Relaxation

Energy :

Level 2, Level 3

Aes Dana – Interstice (Live Set)

این آلبوم موزیک اتمسفریک امبینت با فضایی عمیق و گسترده به شنونده حس و حال شناور بودن بیرون از جو زمین را میدهد.
سطح انرژی این آلبوم 2 در نظر گرفته شده و مناسب ریلکسیشن در شب کویر میباشد.

 

Genre : 

Ambient, Atmospheric, Drone

Mood : 

Night, Enigmatic, Relaxation

Energy :

Level 2

Germind – My Space

این آلبوم موزیک الکترونیک در ژانر داون تمپو و استایل های مدولار امبینت و سایکدلیک چیل اوت مناسب پلی کردن در شب کویر و تایم های چیل میباشد
سطح انرژی آهنگ های این آلبوم 2 در نظر گرفته شده

Genre : 

Psybient, Psychill , Ambient

Mood : 

Night, Enigmatic

Energy :

Level 2

Síntese – Music

این آلبوم موزیک الکترونیک در ژانر امبینت با داشتن فضایی عمیق و اتمسفریک مناسب پلی کردن در شب کویر میباشد
سطح انرژی آهنگ های این آلبوم 1 و 2 در نظر گرفته شده

Genre : 

Psybient, Ambient, Atmospheric

Mood : 

Night, Enigmatic

Energy :

Level 1, Level 2

SVLBRD – Solstice

این آلبوم موزیک الکترونیک در ژانر امبینت و استایل اتمسفریک و سایکدلیک امبینت با داشتن فضایی تاریک, عمیق و مبهم شنونده را به بیرون از اتمسفر زمین میبرد. سطح انرژی آهنگ های این آلبوم 2 در نظر گرفته شده.

Genre : 

Psybient, Ambient, Atmospheric, Drone

Mood : 

Night, Dark, Enigmatic

Energy :

Level 2

State Azure – To a Distant World

این آلبوم موزیک الکترونیک با فضایی عمیق و وسیع شنونده را به خارج از اتمسفر زمین میبرد. استفاده از صداسازی های فوق حرفه ای آهنگ های این آلبوم مناسب پلی کردن و مدیتیشن در شب کویر میباشد.
استایل این آلبوم مدولار امبینت و سایکدلیک چیل اوت است, همچنین سطح انرژی 10 تا 20 درصد برای این آلبوم در نظر گرفته شده.

Genre : 

Psybient, Psychill , Ambient, Atmospheric

Mood : 

Night, Enigmatic, Meditation

Energy :

Level 1, Level 2

ورود به حساب کاربری