Search
Close this search box.

کیفیت موزیک های قابل پخش سایت 128 و فایل های دانلود 320 میباشد

Dark

Creepy Deep – Weirdology

این آلبوم موزیک الکترونیک در ژانر فارست سایترنس با داشتن صداسازی های فرازمینی و اتمسفریک مناسب پلی کردن در تریپ شب جنگل میباشد

Genre : 

Forest

Mood : 

Night, Dark, Trippy

Energy :

Level 9

Sopik – Finder Collection Vol.3

این آلبوم موزیک الکترونیک در استایل هارد تکنو مناسب پلی کردن در پیک تایم نایت کلاب میباشد

Genre : 

Hard Techno

Mood : 

Night, Club, Dark

Energy :

Level 8, Level 9

Tengri – Testimony 20

این آلبوم موزیک الکترونیک در ژانر سایکدلیک و استایل های فارست و دارک سای با فضاسازی فرازمینی مناسب پلی کردن در تریپ تایم شب میباشد

Genre : 

DarkPsy , Forest

Mood : 

Night, Dark, Trippy

Energy :

Level 9

Monococ – Aviator Muse

این آلبوم موزیک الکترونیک در استایل های دارک تکنو و سایکدلیک تکنو مناسب پلی کردن در وارم آپ نایت کلاب میباشد

Genre : 

Psy Tech, Techno

Mood : 

Night, Club, Dark

Energy :

Level 7

Psy Trance Chart (Night Version) – January 2024

دانلود قسمت دهم هلیکس کلاب در ژانر سایکدلیک ترنس انتخاب شده از بهترین آهنگ های منتشر شده ماه ژانویه سال 2024 در وبسایت ایرانیان دیجی ??

Genre : 

Night FullOn, Twilight, Forest, Hi Tech

Mood : 

Night, Dark, Trippy

Energy :

Level 9, Level 10

Mental Bugs – Insectology

دانلود این آلبوم موزیک الکترونیک در ژانر سایکدلیک و استایل توآیلایت مناسب پلی کردن در تریپ تایم شب در وبسایت ایرانیان دیجی

Genre : 

Twilight

Mood : 

Night, Dark, Trippy

Energy :

Level 9

Smooth Criminal – Prism

این آلبوم موزیک الکترونیک در سبک های سایکدلیک تکنو و دارک تکنو مناسب پلی کردن در تریپ تایم شب میباشد

Genre : 

Psy Tech, Techno

Mood : 

Night, Dark, Trippy

Energy :

Level 7

Fobi – Open the Gates Join the Space

این آلبوم موزیک الکترونیک در ژانر سایکدلیک و استایل نایت فول آن مناسب پلی کردن در تریپ تایم شب میباشد

Genre : 

Night FullOn

Mood : 

Night, Dark, Trippy

Energy :

Level 9

Yuxibu – Challenges

این آلبوم موزیک الکترونیک در ژانر سایکدلیک و استایل هایتک با صداسازی های فرازمینی و گیم مناسب پلی کردن در تریپ تایم شب میباشد

Genre : 

Hi Tech

Mood : 

Night, Dark, Trippy

Energy :

Level 10

E-Mantra – Expedition Frozen Taiga

این آلبوم موزیک الکترونیک در ژانر سایکدلیک و استایل های سایچیل و سایبینت با داشتن فضاسازی تاریک و عمیق مناسب پلی کردن در تریپ شب طبیعت میباشد

Genre : 

Psybient, Psychill , Drone

Mood : 

Night, Dark, Enigmatic, Relaxation

Energy :

Level 2, Level 3

آهنگ دارک

موزیک های با حس و حال دارک معمولا زیر مجموعه سایکدلیک میباشند که میتواند با تمپوی پایین مثل دارک امبینت یا تمپوی بالا مثل دارک سای باشد.

ورود به حساب کاربری